Vellykkede kurs for skogsvei-entreprenører

Skogkurs har i høst arrangert to kurs for skogsveientreprenører, skogbrukssjefer og andre med særskilt interesse for temaet. Ett kurs på Biri i Oppland den 24-25 oktober og ett på Elverum i Hedmark den 5-6 november. Det var bra interesse for kursene og totalt deltok 70 personer.  

Carl Olav Holen (Oppland) og Dagfinn Haget (Hedmark) (teknisk fylkesskogmester hos Fylkesmannen) og Erik Stenhammer (skogbrukssjef i Elverum kommune) hadde gjort en utmerket jobb med å finne aktuelle «case» å studere i felt, samt at de bidro med god innsikt til hvordan forvaltningen arbeider med retningslinjer og normal praksis i Innlandet. Fra arrangørsiden stilte vi ellers opp med bred fagkompetanse i form av «mister skogsbilvei» fra NIBIO: Jan Bjerketvedt og veiplanlegger Erik Gjerstadberget fra Glommen Mjøsen Skog.  

Første dagen hadde vi gjennomgang av offentlige mål og retningslinjer, veinormaler for landbruksveier og diskusjon om hva en god byggeplan bør inneholde. Videre ble det diskutert både byggematerialer og byggemetoder. Mange meningsutvekslinger så dagens lys både under den offisielle og den mer uoffisielle delen senere på kvelden.  

Ute i felt dag 2 ble deltagerne gjort kjent med «rundstikkingsmetoden». Skogkurs sammen med Gjerstadberget og Bjerketvedt gav forsamlingen en god og illustrativ gjennomgang av de praktiske øvelsene. Etterpå reiste vi ut for å se på skogsbilveier for å se, lære, diskutere relevante temaer og ikke minst teste målemetoder for både horisontale og vertikale kurver. Det var både kombinert nyanlegg og opprustingsanlegg.  

Entreprenørene viste både entusiasme og nysgjerrighet, og dette gav alle deltakere, inklusiv foredragsholderne og andre inviterte, en bedre forståelse og innsikt i hvordan vi best griper an og løser morgendagens veiprosjekter i skogbruket. 

Kontakt

  • Martin Bråthen

  • Martin Bråthen

    Prosjektleder

    Driftsteknikk og infrastruktur

    Telefon: 976 11 916

    E-post: mb@skogkurs.no