Skogeiere i vest lærer om Norsk PEFC Skogstandard

Etter fusjonen mellom Vestskog og AT Skog er det større fokus på PEFC Skogstandard.  Skogeiere som  hogger og leverer tømmer skal ha kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard og norsk miljøsertifisering. Skogkurs ble hyret inn for å holde kurs om temaet i Sogn og Fjordane. 80 skogeiere er blitt kurset i Nordfjordeid og 20 i Gulen. I tillegg deltok 6 ansatte hos entreprenører som driver for AT Skog i området (Jølster).


PEFC kurs
Skogsoperatører fra Landskapsservice AS og Sotra Skog AS på feltbefaring i Fjærland.

Kurset består av en teoretisk gjennomgang inne der deltakerne også jobber med oppgaver innen temaet. Deretter en utedag der vi ser på tilpasninger og praktisk gjennomføring. I skogreisingsstrøk er reglene noe annerledes mht. gjensetting av utenlandske treslag som livsløpstrær og i kantsoner. Kravene til nøkkelbiotopregisteringer er også annerledes dersom skogsdrifta kun påvirker kulturskog av ikke stedegne treslag.

Er det drift i naturskog (furu og lauv) er reglene som ellers i landet.

Det var god stemning og oppgavene gikk med liv og lyst, det var mange spørsmål og kommentarer fra interesserte skogeiere.

I tillegg til denne kurstypen, tilbyr Skogkurs også nettkurs  i samme tema. Det er stor påmelding om dagen, særlig fra Sør- og Vestlandet. Nettkurset koster kr 1400.

Mer om dette på AT Skogs hjemmeside:


Ønsker du PEFC kurs?


Vi har også instruktører i Aktivt Skogbruk som gjennomfører kurs for skogeiere. Foreløpig dekker vi deler av Østlandet, Sørlandet, Trøndelag og nordover, men kommer til å utdanne flere i 2020 som dekker resten av landet

Alle slike kurs kan dekkes av skogfond.

Kontakt

  • Trygve Øvergård

    Senior prosjektleder

    Skogskjøtsel, PEFC Skogstandard

    Telefon: 952 24 019

    E-post: to@skogkurs.no