Veiplanleggere – viktige for skogbruket

19. – 21. november ble den siste samlingen i veiplanleggerkurset avholdt på Biri. Temaene denne gangen naturfare, dimensjonering av rør, flomberegning, geologi, bruer, lover og forskrifter.

Totalt er det 13 deltagere på veiplanleggerkurset i år. De skal nå levere en ferdig byggeplan og gjennomføre en samtale med to sensorer som skal evaluere deltagerne før de er helt ferdig med kurset.

I løpet av året har vi vært igjennom mange ulike temaer rundt skogsveibygging og arbeidet med digitale verktøy. Kurset har vært lærerikt for både forelesere og kursdeltagere der diskusjoner og erfaringsutveksling har vært en sentral del av kurset. Deltagerne har veldig forskjellig bakgrunn, men har i løpet av kurset dannet et solid grunnlag for å jobbe videre med skogsbilveier. Infrastrukturen i skogen er vesentlig for at logistikken rundt tømmerstokken skal gå så kostnadseffektivt som mulig. Vi er glad for å kunne styrke veiplanleggeryrket med flere personer.

På nettstedet Skogsvei.no finner du oversikten:


Profesjonelle veiplanleggere


 

Kontakt

  • Even Hoffart

  • Even Hoffart

    Prosjektleder

     Driftsteknikk, infrastruktur

    Telefon: 918 52 272

    E-post: even@skogkurs.no