Er du skogmaskinfører, men mangler fagbrev?

Har du 5 års praksis kan du gå opp til fagprøve som praksiskandidat. På etterjulsvinteren tilbyr Skogkurs kurs på Ulefoss i Telemark som gjøre det enklere å bestå teorieksamen. Deretter kan du gå opp til fagprøven. Kurset arrangeres i samarbeid med AT Skog og MEF Skog.

Kursopplegg

Kurset som tilbys består av 3 samlinger á 2 dager + noen nettbaserte moduler som gjennomføres mellom samlingene. 

1. samling:

 • Fredag og lørdag 7. - 8. februar på Nome vgs, avd. Søve på Ulefoss
  TEMA: Faglige begrep, PEFC, hogstformer, lover og regler, skogsbruksplan, foryngelse, ungskogpleie, tynning, driftsplanlegging. 

2. samling:

 • Fredag og lørdag 13. - 14. mars i eller i nærheten av Ulefoss
  TEMA: Aptering, pris, kvalitet, tømmerreglement, kontrollmåling og kalibrering, vedlikehold og ettersyn, sikker jobbanalyse, periodisk kontroll,.
  Begge dagene vil siste delen av dagen foregå ute, på en målestasjon, ute i skogen eller i et verksted.

3. samling:

 • Fredag og lørdag 24. - 25. april på Nome vgs, avd. Søve på Ulefoss
  TEMA: Hogst med skogsmaskin (planlegging og gjennomføring), kjøring med lassbærer (planlegging og gjennomføring), komminikasjon og rapportering. Økonomi og kostnadskalkulasjon.
  Hele den siste dagen vil bli brukt til å løse tidligere eksamensoppgaver.

Eksamen:

 • Mandag 2. juni. Organiseres av hver enkelt fylkeskommune.

 

Påmelding og kurspris

Kurspris: Kr 12.000
Rabatt:    MEF-medlemmer, eller entreprenører som har driftsavtale med AT Skog, får 4.000 kr i rabatt.

Påmeldingsfrist: Senest 15. januar.

 Påmeding foregår via denne linken

 

 

Oppmelding til eksamen

Frist for oppmelding til eksamen kunngjøres senere i alle fylker.

Oppmelding foregår vis denne linken (åpnes på nyåret)

 

Alle som melder seg på kurset vil få tilsendt en enkel instruksjonsfilm som viser hvordan man melder seg opp til eksamen.

 

Kontakt

 • Mikael Fønhus

  Senior prosjektleder

  Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

  Telefon: 992 87 002

  E-post: mf@skogkurs.no