Tre nye RECO-kurs: Gratis for lærlinger - åpne for alle!

Sammen med Velg Skog, OKAB Region Øst og Fylkesmannen i Innlandet tilbyr Skogkurs gratis RECO-kurs for lærlinger. Avhengig av hvor du bor har kurset teoridag 13. januar eller 10. februar. Deretter får du en 4-timers personlig oppfølging ute i maskina.

Teoridagen på et av kursene er lagt til Sønsterud i Innlandet, mens et annet holdes på Bygland i Agder. Et tredje kurs blir lagt til Mære i Trøndelag. Alle kursene arrangeres under forutsetning om minst 10 deltakere.

Alle kursene er også åpne for erfarne hogstmaskin- og lassbærerførere, men lærlinger har fortrinnsrett. De som ikke er lærlinger betaler ordinær kurspris.

Sønsterudkurset - mer info


Byglandkurset - mer info
 

Mærekurset - mer info

 

Lærlinger bør ha kjørt maskin minst 1/2 år for å ha nytte av kurset.

Tema:

 • Optimalt turtall og drivstofforbruk
 • Dine maskininnstillinger
 • Arbeidsmetodikk i ulik type hogst
 • Effektivt arbeidsopplegg
 • Kjøreteknikk
 • God flyt i kjøringen
 • Vedlikehold av maskina
 • Kommunikasjon i laget

Kursopplegg: 
Kurset er utviklet av SKOGFORSK i Sverige, og tilpasset til norske forhold av Skogkurs. Kurset består av én teoridag innendørs, og en 4-timers personlig oppfølging ute i maskina.

Pris:
Kr 3500,- pr deltaker + reise under oppfølging 
Gratis for lærlinger.

Påmelding:
Via denne linken, så snart som mulig, og senest 5 dager før kurststart.

 

Kontakt

 • Mikael Fønhus

  Senior prosjektleder

  Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

  Telefon: 992 87 002

  E-post: mf@skogkurs.no