HprGallring - automatisk oppfølging av tynning

Prosjektet «Tynningsnorm og automatisk oppfølging av tynning» er et samarbeid mellom Viken Skog SA, Glommen Mjøsen Skog SA og Skogkurs.

Prosjektet har som målsetting:

 1. Lage en norm for tynning, som skal øke kompetansen hos skogeiere, rådgivere, skogbruksledere og entreprenører
 2. Gjennomgang av hprGallring for å vurdere verktøyet, og eventuelt tilpasse det til norske forhold.


Mandag 26. og tirsdag 27. november var medlemmene i prosjektet samlet på Gardermoen for opplæring i bruk av programmet hprGallring. Skogforsk var ansvarlig for opplæringen.

HprGallring er et automatisk tynningsoppfølgingsprogram som installeres og kjøres i hogstmaskiner. Verktøyet er utviklet av Skogforsk i Sverige siden 2010. Programmet er tatt i bruk hos næringen i Sverige, og opptil 350 hogstmaskiner benytter seg av det.

Navnet hprGallring kommer av at dataene som benyttes i analyseprogrammet hentes fra filtypen .hpr – harvested production report som genereres i alle skogsmaskiner der StanForD 2010 er implementert.

Basert på en løpende registrering av det som hogges i en tynningsdrift, rapporterer programmet til føreren hva som er tatt ut og hva som står igjen i bestandet. Det foregår ved at programmet registrerer hvert enkelt tre som hogges og hvor i bestandet det har stått. Ut fra kranvinkel og posisjon på maskinen får man en bestemmelse av om treet har stått i eller utenfor stikkvegen.

Skogforsk sine undersøkelser av nøyaktigheten på registreringene viser at hprGallring gir en mer nøyaktig rapportering av det som står igjen etter tynning enn både relaskopmålinger og tilfeldig prøveflateregistrering. Dataen kan dessuten brukes direkte inn i oppdatering av skogbruksplanen.

 

Kontakt

 • Mathis Lunde

 • Mathis Lunde

  Prosjektleder

  Skogskjøtsel

  Norsk PEFC Skogstandard

  Telefon: 919 93 254

  E-post: ml@skogkurs.no