Aktivt Skogbruk-instruktører deltar på skogkvelder med fokus på skogeierøkonomi

Ved hjelp av skogeiernes egen drifts- og investeringskalkulator fikk skogeierne seg en «aha»-opplevelse da de fikk se hvor godt de kan komme ut av det økonomisk ved hogst av dårlig betalt kystfuru for etterpå investere i veksterlig gran.

Instruktørene i Aktivt Skogbruk blir oftere og oftere benyttet som ressurspersoner på skoglige arrangementer rundt omkring i landet. Det er ikke lenger bare de tradisjonelle temaer som bruk av motorsag og ryddesag, men andre temaer som skogfond og økonomi også.

Skogkurs har fokusert på skogeiers økonomi den senere tiden. Både gjennom kurs og materiell om skatte- og skogfondsspørsmål, og med konkretisering om hva det betyr for økonomien å sørge for skikkelig foryngelse etter hogst, og å hogge på riktig tidspunkt. For eksempel på fagdagen «Gullgruve på rot» er et på dette viktige tema.

Fotografier: Ivar Syrstad

Et godt eksempel er instruktør Morten Lien, som den siste tiden har vært med på tre skogkvelder i regi av skogeierlag, i Oppdal, Rissa og Hemne i Trøndelag.

Her har temaene vært tiltakenes lønnsomhet og skogeierens økonomiske situasjon etter hogst og investeringer. Og responsen har vært god, forteller Morten. Å konkretisere budskapet til gevinst eller tap ved hogsttidspunkt i kroner ser ut til å være en god måte å kommunisere budskapet, i stedet for å vise til prosenter, utgifter tilbakeført i flere ti-år, mm. Bruke eksempler som skogeierne kjenner seg igjen i, og bruke størrelser som de er vant til. I kroner per dekar eller m3.

Skogeierne synes dette var lærerikt og en god måte å presentere resultatene på. Skogeierlagsleder i Rissa Anders Alseth og Olav Kristian Gravdal i Hemne, Snillfjord og Hitra forteller om stort engasjement på disse møtene. Mange fikk seg nok også en «aha»-opplevelse eller to. Særlig når Skogfondskalkulatoren- skogeierens drift- og investeringskalkulator ble brukt, for eksempel for å vurdere lønnsomheten ved optimal bruk av skogfond med skattefordel for hogst av glissen og dårlig betalt kystfuruskog med påfølgende planting av gran med potensielt høy bonitet og svært høy framtidig avkastning. Gravdal, som også er regnskapsfører, syntes gjennomgangen av skogfondsordningen og de nye skattekategoriene, og hva disse har å bety for resultatet fra skogen, også var svært nyttig.

Mange av Aktivt Skogbruk-instruktørene holder kurs også i de økonomiske temaene, ikke bare i Trøndelag. Våre instruktører er lokalisert over hele landet og er gode ressurser for faglige arrangementer i skogbruket.
Finn din lokale instruktør.

 

Kontakt

  • Bjørn Einar Rakstang

    Prosjektleder

    Skogeieropplæring, Internasjonalt arbeid

    Telefon: 913 07 576

    E-post: ber@skogkurs.no