Strøing av skogsbilveier

Bildet viser uhell i forbindelse med tømmertransport. Veien var i utgangspunktet godt strødd, men grusen har en lei uvane med å forsvinne ned i isen på fine dager.

Denne vinteren har det mange steder vært utfordrende kjøreforhold på skogsbilveiene. Der det har kommet snø, har det vært mye is på grunn av det stadige mildværet, og da er det krevende å holde veiene farbare.

Strøing med grus er det mest vanlige.

 • For at grusen skal ha en god funksjon, bør den ha en viss størrelse, f.eks. 4-8 mm kornfordeling.  
 • Lagre grusen tørt 
  - og om mulig mildt. 

Tømmerbilene må ofte kjøre med kjetting selv om veien er strødd. Da kan man oppleve at kjettingene lager groper i veien som grusen etter hvert havner ned i. Da kan det bli aktuelt å skrape veien for at kjettingene skal få nytt tak, samt at grusen får tilstrekkelig funksjon og varighet.  

 

Temperaturen på isen har også mye å si for hvordan grusen oppfører seg.   

 • Mildt: grusen synker ned i isen.  
 • Kaldt: grusen ligger oppå og flyter rundt. 

Grus som blir strødd i overgangen fra en mildperiode til en kaldere periode vil feste seg i isen, men vær og temperatur vil ha mye å si for hvor hyppig man må strø. Det er viktig å «ligge på været» og gruse og eventuelt skrape til rett tid.

 

 

 

Eksempel på egnet strøskuffe fra Vama.

 

 

Kontakt

 • Martin Bråthen

 • Martin Bråthen

  Prosjektleder

  Driftsteknikk og infrastruktur

  Telefon: 976 11 916

  E-post: mb@skogkurs.no