Kartlegging av opplæring i bruk av motorsag og ryddesag

Skogkurs har fått i oppdrag av Skogbrukets HMS-utvalg å kartlegge dokumentert sikkerhetsopplæring innen bruk av motorsag og ryddesag.

HMS- utvalget ønsker å få kartlagt hvilken dokumentert sikkerhetsopplæring som gis bruk av motorsag og ryddesag. Dette ut ifra at det innen skog- og jordbruk ofte blir benyttet både motorsag og ryddesag. Ulykkesstatistikken tyder på at bruken av denne type redskap bidrar til de høge ulykkestallene innen disse næringene.

I første omgang gjennomfører vi en kort spørreundersøkelse, som vi håper du som har gjennomført sikkerhetsopplæring kan sette av 5 minutter til å svare på.


Ta undersøkelsen her


Selv om sluttavvirkningen i skogbruket i dag utføres av entreprenører med skogsmaskiner, brukes fortsatt motorsag og ryddesag i mange arbeidsoperasjoner tilknyttet skogbruket. Dette gjelder blant annet utførelse av vedhogst som næring og privat, utførelse av skogkulturarbeid, i forbindelse med linjerydding og opprydding etter stormskader mv. I tillegg har motorsag i større grad blitt «allemannseie».

 

Kontakt

 • Mathis Lunde

 • Mathis Lunde

  Prosjektleder

  Skogskjøtsel

  Norsk PEFC Skogstandard

  Telefon: 919 93 254

  E-post: ml@skogkurs.no