Evaluering av verktøyet Bestway

Arbeidet med å digitalisere operative oppgaver i skogbruket blir drevet framover av tilgang på digitale data, data-verktøy og praktisk bruk av informasjonen fra disse. Ønsket om å effektivisere avvirkning og utkjøring av tømmer, og samtidig minimere kjøreskader har gjort at Skogforsk i Sverige har utviklet støtteverktøyet Bestway. Programmet gjør det lettere å planlegge basveger.

De siste årene har Bestway blitt prøvd ut hos flere større skogselskap i Sverige, med gode erfaringer. Tilbakemeldingene var at man fikk ut nyttige basvegforslag, hvor programmet klarte å ta med hensynet til topografi, stående volum, markfuktighet og andre varierende forhold i samme utregning. For planleggere er det å få med alle disse faktorene utfordrende særlig på større og uoversiktlige områder.

Videre ga Bestway-forslagene nye idéer for trasévalg og drift, samt grunnlag for bedre kommunikasjon mellom planlegger og maskinlag. Viken Skog og Skogkurs fikk i 2019 låne programmet for utprøving i Norge, med særlig søkelys på terrenghelling. Testene viste at programmet er et aktuelt verktøy for planlegging av skogsdrifter også i Norge. Det ble påpekt et par punkter som ville gjøre programmet mer anvendelig.
 


Rapporten finner du her

 


Mer info om prosjektet

 

Prosjektet ble finansiert med støtte fra Utviklingsfondet for skogbruket og Skogtiltaksfondet.

 

Kontakt

  • Endre H. Hansen

    Prosjektleder, ph.d.

    GIS, Skogbruksplanlegging

    Telefon: 954 43 705

    E-post: eh@skogkurs.no