Mosjøen 11. mars

Første runde i Nord-Norge med det nye kurstilbudet i kostnadskalkulasjon av skogsdrifter. Kuset holdes på Mosjøen vgs, avdeling Marka. Påmelding så fort som mulig.

Avvirkingskostnaden utgjør en stor del av de totale kostnadene i verdikjeden. Kjennskap til kostnadsdriverne er derfor grunnleggende i jakten på å spare kostnader og øke lønnsomheten. Det gjelder både de som planlegger drifter, entreprenører og interesserte skogeiere.

Påmelding gjør du HER
 

 Nærmere beskrivelse av kurset

 


Kusopplegget har blitt til i prosjektet «Opplæringspakke i kostnadskalkulasjon av skogsdrifter». Prosjektet er ledet av Skogkurs i samarbeid med MEF skog, Viken Skog, Nortømmer og NIBIO. Prosjektet er finansiert med støtte fra Skogbrukets verdiskapingsfond.


 

Kontakt

  • Mikael Fønhus

    Senior prosjektleder

    Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

    Telefon: 992 87 002

    E-post: mf@skogkurs.no