Hei alle med interesse for landbruksveier

Skogkurs har trua på at 2020 vil bli året da mange vil ha et ekstra fokus på vei. Fra 1/1-2020 overtok kommunene ansvaret for å tildele tilskudd til landbruksvei og drift i vanskelig terreng. Antallet profesjonelle veiplanleggere har økt og aktiviteten i skogbruket i 2019 var generelt høy. Vi satser på at aktiviteten øker ytterligere i 2020.  

Uansett om du skogeier, forvalter, entreprenør, næringsdrivende eller annet med arbeid innenfor skogbruk og landbruksveier, anbefaler vi på det sterkeste at du tilegner deg et minimum av kunnskaper for å forvalte skogressursene på best mulig måte, samt å kunne ta vare på de investeringene som allerede er gjort. 

Skogkurs tilbyr en rekke kurs innen veifaget. Det er i alt ført opp 22 kurs med følgende temaer i 2020. 

  • Veiorganisering 
  • Veivedlikehold 
  • Skogsbilveibygging - et kurs for entreprenører 
  • Landbruksveier - et kurs for offentlig forvaltning 
  • Veiøkonomi
  • Softree

I tillegg arrangerer vi som vanlig Fagsamling vei, samt samlinger for veiplanleggere.  

Se hvor og når i kurskalenderen!

Ser du at et eller flere kurs du synes er interessante mangler i ditt område, ta kontakt med oss! 

Sees på kurs 

Mvh. Skogsvei-gutta på Skogkurs