Stadig flere kurs utsettes eller avlyses

Etterhvert som tiltakene for å begrense spredning av koronaviruset strammes til, rammes også kursaktiviteten i betydelig grad. Det innebærer at alle kurs ut mars er utsatt eller  avlyst.

I tråd med helsemyndighetenes råd og pålegg oppdaterer vi  kurskalenderen etterhvert som endringer inntreffer. Ta evt kontakt med kursansvarlig dersom du lurer på noe!