Skogfond til tining av stikkrenner

Er du klar over at du kan bruke skogfond til å dekke eget arbeid eller innleid hjelp med stikkrennetingen? Stikkrennetining regnes ikke som vintervedlikehold, men et tiltak for å hindre flomskader på våren.

Foto: Romeriks Allmenningene

Nå er det sesong for tining av stikkrenner! Tette stikkrenner kan forårsake store vann- og erosjonsskader på en vei.

En stikkrenne som har tela bør tines like før snøsmeltingen setter inn. Da er det om å gjøre å få til et lite hull. Når vannet først har begynt å renne utvider hullet seg og isen forsvinner.

Skogfond med skattefordel
Tiltak på våren som klart har til hensikt å hindre flomskader på veien, blir sett på som en investering. Dermed kan du dekke tining av stikkrenner med skogfond med skattefordel. Kostnadene som kan dekkes er eget arbeid og godtgjørelse (ikke kjøp) for eget utstyr.


Mer om tining av stikkrenner på Kunnskapsskogen

 

Kontakt

  • Mikael Fønhus

    Senior prosjektleder

    Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

    Telefon: 992 87 002

    E-post: mf@skogkurs.no