Oppdatert veileder om skogbeskatning

Fra og med inntektsårene 2016, 2017 og 2018 blir det innført store endringer i ligning og beskatning av skog. Justeringer for 2019 er også med i denne utgaven.

Veilederen er på 20 sider og kan printes ut, men er først og fremst bygd for digital lesing. Derfor inneholder den mange linker til digitale skjema, kalkyler og fordypningsstoff på andre nettsider.


Skogbeskatning - Skogkurs veileder

 

 

Kontakt

  • Mikael Fønhus

    Senior prosjektleder

    Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

    Telefon: 992 87 002

    E-post: mf@skogkurs.no