Nettkurs i skogplanting - under utvikling

I dagens situasjon er behovet for opplæring av nye plantører betydelig. Skognæringens fellessatsning på e-læring: SKOGSKOLEN endrer nå fokus og satser på å tilby «koronafri» opplæring i Skogplanting så snart som mulig etter påske. Kurset vil også passe for skogeiere som ønsker en oppdatering innen temaet.

Hensikten er at deltakeren skal lære seg å planlegge, gjennomføre og dokumentere plantearbeid i henhold til instruks, sertifiseringsordninger og HMS. Fokus er på kvalitet. Kurset blir ikke noe komplett kurs i skogplanting, det vil ta for seg følgende områder:

 • Plantebehandling 
 • Planteinstruks  
 • Plantingens utførelse 
 • Sikkerhetsrutiner og HMS 
 • Miljøhensyn 
 • Kontrollrutiner
 • Ord og uttrykk

Anntatt tid for gjennomføring er 2-3 timer.

SKOGSKOLEN består av Glommen Mjøsen Skog, Viken Skog, AT-Skog, Allskog, Norskog, Statskog og Skogkurs.


Mer info om SKOGSKOLEN

 

Praktisk oppfølging i felt

Det arbeides også med et opplegg for praktisk oppfølging av nye plantører i felt i henhold til myndighetenes krav om redusert smitterisiko. 

 

Kontakt

 • Jon Eivind Vollen

 • Jon Eivind Vollen

  Informasjons- og utviklingssjef

  Telefon: 952 82 271

  E-post: jev@skogkurs.no