Korona-tilpasset kurstilbud i planting

På grunn av korona-situasjonen, har all praktisk kursaktivitet i Aktivt Skogbruk vært midlertidig stoppet. I forbindelse med plantesesongen ser vi at det vil bli behov for kurs, og vi har derfor funnet en løsning for å kunne kjøre kurs under forutsetning av at spesielle smittevernhensyn følges.

Bedriftsinterne kurs i planting

Dersom en organisasjon bestiller hele kurs og selv står for deltakere, sted for kurs og info til deltakere, vil vi kunne opprettholde standard kurspris. Kurset faktureres organisasjonen (ikke enkelt-deltakere) i sin helhet. Ved ønske om  bedriftsinterne kurs – ta kontakt med:

Geir Myklestad: Mobil: 952 71 799, epost: gm@skogkurs.no


Kursene kan kun ha 4 deltakere, og må følge generelle smitteverntiltak:

  • Maks antall i gruppe = 5 (4 + instruktør).
  • All instruksjon skjer utendørs.
  • Forbud mot å kjøre i samme bil dersom deltakerne ikke bor sammen.
  • Minst 1-2 meter avstand hele tiden.
  • Alle må benytte hansker.
  • Alle har eget utstyr (flere skal ikke håndtere samme utstyr).
  • Håndsprit og ev. våtservietter tilgjengelig til erstatning for håndvask.

For øvrig følges de råd som til enhver tid kommer fra Folkehelseinstituttet, og eventuelt lokale bestemmelser fra kommuneoverlegen.


Ordinære kurs - nye priser

Koronasituasjonen fører til at det må tas noen spesielle hensyn, og det viktigste er at vi kun kan kjøre kurs for små grupper på maks 4 deltakere (+ instruktør). Våre kurs har normalt et minste antall deltakere på 5 for at kursavgift skal dekke kostander for kurset. Dette betyr at vi nå må sette opp kursprisen. Ordinære kurs som er tilgjengelig vil bli markedsført av den enkelte instruktør, og vil ligge i vår kurskalender på nettsiden.

Ta kontakt med instruktør i aktuell region.


Mer informasjon og priser for begge kursvariantene