korona-virus

Smitteverntiltak for kurs

Skogkurs følger de nasjonale reglene for smittevern og gjennomfører kurs i yrkessammenheng i henhold til disse. I kommuner med strengere restriksjoner enn nasjonalt vil kurs bli avlyst eller utsatt.

Følgende smitteverntiltak gjelder:

 • Alle må være fra samme kommune *
 • Alle kursdeltakere må være friske ved gjennomføring av kurs
  • hold deg hjemme hvis du er syk
  • test deg hvis du har luftveissymtomer
 • Hold alltid minst 1 meters avstand til andre
 • Vask hendene grundig og ofte eller benytt håndsprit
 • Host og nys i papirlommetørkle, eller i albukroken dersom du ikke har lommetørkle for hånden
 • Benytt munnnbind om avstanden er under 1 meter!

Forøvrig følges de råd som til enhver tid kommer fra Folkehelseinstituttet, og eventuelt lokale bestemmelser fra kommuneoverlegen - og avlysning/utsetting vil bli vurdert.

* Unntaket er: «Arrangement kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for personer som deltar på kurs som krever fysisk nærhet i kortere perioder og er nødvendig for sertifisering eller godkjenning av yrkesutøvelse». Dette presiseres i Covid-19-forskriften, § 13 c, punkt h. Det betyr at vi f.eks. kan gjennomføre dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av motorsag.

Ta kontakt med kursansvarlig dersom du er i tvil!

 

Kontakt

 • Eva Skagestad

  Administrerende direktør

  Telefon: 971 74 457

  E-post: es@skogkurs.no