Opplæring på nett

Skogkurs har snudd seg rundt og på kort tid rigget opp to nye nettbaserte kurs. Det ene er kurs for voksne skogsmaskinførere som skal ta fagbrev. Det andre samler permitterte lærlinger for faglig påfyll.

Kurset for voksne som skal ta fagbrev gjennomføres med nettforelesninger på 3 timer over 10 dager. Dette kurset har 13 deltakere. Mange av Skogkurs sine medarbeidere er engasjert i undervisningen, sammen med folk fra bl.a. Norsk Virkesmåling og Våler vgs., avd. Sønsterud.

Lærlingekurset er bygd over samme lesten. Her får de 7 permitterte lærlingene i tillegg daglige oppgaver de skal gjøre på egenhånd etter dagens fellesøkt.

Begge kursene forgår på plattformen Zoom. Her er det kursrom hvor det er mulig å dele gruppa for diskusjoner og oppgaveløsing.

 

Kontakt

  • Mikael Fønhus

    Senior prosjektleder

    Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

    Telefon: 992 87 002

    E-post: mf@skogkurs.no