Digitalt MiS-kurs

Alle som skal ut i felt og registrere livsmiljøer i skog, tilbys nå et nettbasert MiS-kurs. Tilbudet er i regi av Landbruksdirektoratet, og er en erstatning for kurset MiS-kartlegging med NiN, som pga. koronasituasjonen er avlyst.

Skogbrukets metode for registrering av livsmiljøer i skog, Miljøregistrering i skog (MiS), ble revidert i 2017. Samtidig ble Natur i Norge (NiN) integrert som en del av metodikken. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog skal bruke ny, revidert MiS-metodikk, der NiN inngår som en del av metodikken.

Kursets hovedmålgruppe er skogbruksplanleggere og andre taksatorer som skal ut i felt og kartlegge i henhold til MiS-instruksen, men vil også være nyttig for andre som jobber mer administrativt med MiS. Fra mandag 25. mai vil kursdeltakere få tilgang til nettforelesninger, og fredag 29. mai vil kurset rundes av med et nettmøte, der det blir anledning til å stille spørsmål. Alle som gjennomfører evalueringen som sendes ut i etterkant, vil få kursbevis.

Senere på sommeren/høsten, når koronasituasjonen tillater det, vil kursdeltakerne tilbys en dag i felt.


Dette kurset i regi av Landbruksdirektoratet er gratis.Meld deg på MiS med NiN – nettbasert

 

Nettforelesningene

Til sammen seks forelesninger med Rune Halvorsen fra Naturhistorisk museum (UiO), Turid Asklund Trötscher og Jan-Erik Nilsen fra Landbruksdirektoratet, der det gis en innføring i NiN og MiS-relatert NiN teori, samt konsekvenser ved implementering av NiN i MiS.

1.     Generell innføring i NiN type- og beskrivelsessystem med hovedvekt på skog

2.     Videoekskursjon - demonstrasjon av det økologiske rommet for skogsmark

3.     MiS-livsmiljøer i NiN-systemet

4.     Kartlegging av MiS-livsmiljøer etter Ldir veileder

5.     Retningslinjer for revisjon av MiS-registreringer

6.     Rutiner for dataforvaltning – sentral database hos NIBIO     

Kontakt

  • Anna Lena Albertsen

    Senior prosjektleder

    Lære med skogen

    Telefon: 971 65 634

    E-post: ala@skogkurs.no