Skogsjobb i grenseland

Skogkurs har sammen med Skogsstyrelsen i Sverige tatt initiativ til etablering av Interreg prosjektet Skogsjobb i grenseland. Prosjektet skal gå over 2 år og har et samlet budsjett på om lag 9 millioner kroner. Prosjektet kjøres i Norge i samarbeid med VelgSkog, Maskinentreprenørenes forbund (MEF – skog), Kvinner i Skogbruket, Skogselskapet i Hedmark, Solør videregående skole - Sønsterud, Lena-Valle videregående skole og Fylkesmannen i Innlandet.

Prosjektet Skogsjobb i grenseland ønsker å skape forutsetninger for at små og mellomstore bedrifter skal kunne ansette kompetent personell. Prosjektet vil hjelpe flere til å søke skogbruksutdanning og til at flere søker jobb i skogsektoren. Vi satser på økt samarbeid, kapasitetsbygging og nettverk for på lang sikt å øke sysselsettingen og forbedre arbeidsmiljøet i skogbruksnæringen i grenseområdet i Indre Skandinavia.

Prosjektet fokuserer på rekruttering, livslang læring og HMS i praksis, og bidrar dermed til økt tilgang til arbeidskraft med relevante ferdigheter til å jobbe i skogbruk små og mellomstore bedrifter i grenseområdet. Stabil tilgang på kompetanse, livslang læring og erfaringsutveksling mellom utdanningsinstitusjoner og skogbruksnæringen er forutsetninger for bærekraftig utvikling, regional vekst og en voksende bioøkonomi. Grenseregionen kjennetegnes av aktivt skogbruk som trenger faglært arbeidskraft.
 


Mer om prosjektet

 

 

Kontakt

  • Bjørn Helge Bjørnstad

    Prosjektkoordinator

    Skogøkonomi

    Telefon: 905 05 874

    E-post: bhb@skogkurs.no