Invitasjon til kursdag: Grøfting av skogsmark etter hogst

Glommen Mjøsen Skog ønsker i samarbeid med Skogkurs å invitere til kurs i grøfting av skogsmark etter hogst. Kursene gjennomføres på seks steder i perioden 15.- 25. juni.


Mer info om hvert enkelt kurs

I løpet av det siste året har skognæringen ferdigstilt en egen Norm for grøfting etter hogst på skogsmark. Dette for å kunne sikre at arbeidet gjennomføres på en skogbruksmessig best mulig måte.   

Etter en teori runde inne tar vi en tur til skogs for å vurdere og diskutere konkret gjennomføring av grøfting.

Temaer i kurset:

 • Aktuelle lover og standarder
 • Arealtyper
 • Vannbalanse
 • Planlegging
 • Økonomi
 • Miljøhensyn
 • Praktisk utførelse
 • Aktuelt utstyr

Kontakt

 • Bjørn Helge Bjørnstad

  Prosjektkoordinator

  Skogøkonomi

  Telefon: 905 05 874

  E-post: bhb@skogkurs.no