Fagsamling vei 2020 i Innlandet - hold av 14.-15. oktober

Den årlige «Fagsamling vei» er et forum for faglig utvikling og formidling av kompetanse innen forvaltning, planlegging, bygging og organisering av skogbrukets infrastruktur. Skogkurs arrangerer samlingen med støtte fra Mat og Landbruksdepartementet og Landbruksdirektoratet.

Fagsamling vei har etter hvert blitt en tradisjon der veiansvarlige/vei-interesserte fra det offentlige og det private møtes for å lære, diskutere og dele opplevelser om aktuelle temaer knyttet til infrastrukturen i skogbruket.

Grunnet den pågående korona-situasjonen, er det mest praktisk at vi gjennomfører årets samling på Honne på Biri i tidsrommet 14.– 15. oktober med opphold på Honne Hotell og Konferansesenter. På Honne er det god plass, og vi kan sannsynligvis samle mange folk selv om det fremdeles er restriksjoner med hensyn til smittevern. 

Korona 

På grunn av korona-viruset må vi sette et forbehold om å kunne fastsette maks deltagerantall og overnattende og i verste tilfelle avlyse samlingen. Vi vil rette oss til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer.  

Nytt av året er at deltagere kan delta på teori-dagen på et webinar. Denne løsningen lar seg dessverre ikke gjøre for felt-dagen torsdag den 15. Vi håper at mange vil møte opp fysisk, men vi ha forståelse for skepsis til store folkemengder, utfordringer med kollektivtransport og kanskje reduserte budsjettert i år.  

Påmelding  

Påmelding vil skje via chekin.no, påmeldingen vil åpne 10. august og lenke vil da bli tilgjengeliggjort på kurskalenderen og fra nyhetssak på Skogkurs.no.  

Foreløpige temaer som blir belyst under samlingen: 

 • Juridisk hjørne - Landbruksdirektoratet og andre 
  • Byggherreforskriften - SHAplan 
  • Ansvar 
  • Har du et spørsmål? Send det inn til mb@skogkurs.no så er det mulig at juristen vil komme med et svar på samlingen.  
 • Skogsvei.no - Oppdatert nettside.  
 • Veiplanleggerens hjørne 
  • Hvorfor trenger vi en god byggeplan? 
  • Hvordan utnytte de på best mulig vis 
  • Hvordan stimulere til bruk av veiplanleggere 
 • Smart veibygging 
  • Erfaringer fra entreprenør og veiplanlegger 
  • Massetak kontra lang transport – mobilt knuseverk 
 • 74 tonnsprosjekt – Norges Skogeierforbund 
  • Transportøren -  
 • Tilstandsregistrering og veivedlikehold av skogsbilveger 
 • Veifokus fra en tømmerkjøper - GlommenMjøsen Skog SA 
 • Nytt fra Landbruksdirektoratet 
 • Nytt fra Skogkurs 
 • Nytt fra NMBU og Evenstad 

Torsdag 15 oktober skal vi en tur ut i felt. Forhåpentligvis vil vi finne et mobilt knuseverk i nærheten. Vi skal uansett vurdere både løsmasser og masser av knust fjell. Vi skal også fokusere på sluttkontroll av vei.    

Har dere ønsker om temaer som bør belyses på fagsamlingen, så ta gjerne kontakt:

 

Kontakt

 • Martin BrĂ¥then

 • Martin BrĂ¥then

  Prosjektleder

  Driftsteknikk og infrastruktur

  Telefon: 976 11 916

  E-post: mb@skogkurs.no