Aktivt Skogbruk og Indre Østfold kommune med fokus på ungskogpleie

Sammen med skogbrukssjef Vegard Aarnes og Indre Østfold kommune har Aktivt Skogbruk-instruktørene Kåre Ødemark og Hans Ole Arnesen så langt gitt over 30 ungdom og permitterte opplæring i ungskogpleie.

Klikk på bildet over for å se video fra prosjektet!

Med bakgrunn i koronasituasjonen satte Vegard Aarnes i gang et prosjekt for å kurse ungdom og permitterte i skogpleie, slik at skogbruket skulle ha tilgang til norsk arbeidskraft når grensene ble stengt for utenlandsk arbeidskraft. Behovet for ungskogpleie er stort, og kommer ikke til å bli mindre med årene. Nå ble det etter hvert mulig for andelslagene å hente utenlandsk arbeidskraft også i år, men likevel har mange av deltakerne skaffet seg oppdrag i skogene i Indre Østfold, både hos entreprenører og skogeiere.

Aarnes peker på at interessen for initiativet har vært stort. Deltakerne er alt fra skoleungdom til permitterte helsestudio- og it-arbeidere. Alle med interesse for et fysisk hardt arbeid i naturen. En del av deltakerne er også ungdom fra gårdsbruk, og Aarnes mener det er flott at disse nå får med seg kunnskap om behovet for ungskogpleie i ungskogen. I tillegg til de over 30 som har gått på kurs, er det et ti-talls personer som av forskjellige årsaker ikke har kunnet delta på de oppsatte kursene. Det viser hvor stor interessen er for denne type arbeid. Gjennom prosjektet er også det nye nettkurset i skogplanting gjort kjent, og flere har tatt dette for å stå bedre rustet til plantearbeidet. Aarnes har et bestemt inntrykk av at det er mange rundt om i kommunen som ønsker å jobbe utendørs og i skogbruket.

Erfaringene fra prosjektet er såpass positive at Vegard Aarnes sysler med tanken om en videreføring til neste år. Kunnskap om behovet for stell i plantefeltene og teknisk gjennomførelse er svært viktig for framtidens skogbruk, avslutter Aarnes.

Kontakt

  • Bjørn Einar Rakstang

    Prosjektleder

    Skogeieropplæring, Internasjonalt arbeid

    Telefon: 913 07 576

    E-post: ber@skogkurs.no