Fokus på kommunale viltforvaltere


I 2020 har Skogkurs satt fokus på kommunale viltforvaltere. Planen var flere regionale samlinger i landet i løpet av året, men korona pandemien satte en stopper for det. Imidlertid har vi opprettet en «lukket facebookgruppe» for kommunale viltforvaltere hvor det drives erfaringsutveksling.
 

Per i dag er det 118 som er med i denne gruppa og mange er aktive med faglige spørsmål, gode innspill og konstruktive dialoger.

Vi setter opp to fagsamlinger for kommunale viltforvaltere i år. En på Østlandet på Honne, Biri torsdag 6. august og en på Vestlandet på Voss medio august.

Hensikten med disse samlingene er å sette viltforvaltning generelt og hjortevilt spesielt på dagsorden. Det er svært få samlinger for kommunale viltforvaltere, så de blir i stor grad sittende alene med sine arbeidsoppgaver og har sjelden noen å spørre til råds. Det er pr i dag heller ingen formelle krav for å kunne fylle stillingen som kommunal viltforvalter. Skogkurs ser det som en viktig oppgave å sørge for at viltforvalterne i landet får et tilbud som kan hjelpe dem med å holde seg faglig oppdatert – både gjennom FB-gruppa og fagsamlingene med tema som viltforvalterne selv har spilt inn.

Ved å gjennomføre nye fagsamlinger i flere landsdeler i 2021, ønsker vi å skape møteplasser hvor temaer og utfordringer som er aktuelle i hver enkelt region blir belyst. 

Kontakt

  • Øyvind Juliussen

    Prosjektleder

    Ansvarlig for Vilt og utmarksnæring

    Telefon: 400 21 266

    E-post: oj@skogkurs.no