Jaktlederkurs før høsten?

Skogkurs holder jaktlederkurs 31.07-01.08 på Ås.

Som en følge av pandemien ble det planlagte jaktlederkurset avlyst i vår. Det er satt opp på nytt nå på sensommeren.

Det er forskrift festet at det skal finnes en jaktleder på alle elg- og hjortejaktlag, samt under lisensjakt på bjørn. Kurset skal gi ledere på elg- og hjortejaktlag kunnskap, holdninger og motivasjon slik at storviltjakta foregår humant, sikkert og forvaltningsmessig forsvarlig. Det er i tillegg en rekke andre aspekter som hører med til å være jaktleder for å få jaktlaget til å fungere både praktisk, sosialt og kulturelt.

Kurset er beregnet på både eksisterende og kommende ledere og nestledere i elg- og hjortejaktlag. Kurset er også gunstig for de som jobber med kommunal viltforvaltning og andre tilknyttet viltforvaltning og organisering av jaktlag.Påmelding

 Mer informasjon

 


 

Kontakt

  • Dagh Bakka

    Senior prosjektleder

    Vilt og utmarksnæring

    Telefon: 950 87 195

    E-post: db@skogkurs.no