Film om klassifisering av skogsmarkas bæreevne

Om kort tid kommer det to nye filmer fra Skogkurs. Klassifisering av bæreevne og overflatestruktur er temaene. Begge deler er viktig å kunne for den som driver med drifts- og produksjonsplanlegging. 

I går foregikk filmingen i Nord-Odal. Dag Fjeld fra NIBIO (til venstre) og RECO-instruktør Ole Petter Storbråten vil i de to filmene vise hvordan vi klassfiserer terrengtyper. Samtidig viser de hvorfor jordspydet alltid må være med under planleggingen!

Filmene, som er finansiert gjennom Komptanse Norge, vil være klare i løpet av august. 

Kontakt

  • Mikael Fønhus

    Senior prosjektleder

    Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

    Telefon: 992 87 002

    E-post: mf@skogkurs.no