Skogbeskatning - oppdatert veileder

Veilederen er på 14 sider og kan skrives ut, men er først og fremst bygd for digital lesing. Derfor inneholder den linker til digitale skjema, kalkyler og fordypningsstoff på andre nettsider.

Fra og med inntektsårene 2016 ble det innført store endringer i ligning og beskatning av skog. I overgangen mellom gammelt og nytt beskatningsregime har det vært ulike overgangsordninger, som ikke lenger er aktuelle å forholde seg til.

Veilederen er nå oppdatert slik at oversikten på de permanente reglene for beskatning skal kunne finnes enkleste mulig.


Skogbeskatning - Skogkurs veileder

 

Kontakt

  • Bjørn Helge Bjørnstad

    Prosjektkoordinator

    Skogøkonomi, ansvarlig for Aktivt Skogbruk

    Telefon: 905 05 874

    E-post: bhb@skogkurs.no