Skogkurs og Høgskolen i Innlandet arrangerer tre ulike kurs i bruk av GIS

Jobber du med forvaltning av utmark, jordbruk eller skogbruk? Ønsker du deg bedre kunnskaper om kart og GIS i jobben? Eller har du savnet gode kart for ulike brukere at utmarka, for eksempel jaktkart med vald og jaktposter som du kan oppdatere og dele med andre?

Visste du at det finnes veldig mye data og verktøy gratis tilgjengelig for alle?

Skogkurs og Høgskolen i Innlandet arrangerer tre ulike kurs i bruk av GIS hvor deltakerne lærer å:

 • innhente offentlig tilgjengelige geografiske data
 • fremstille kart for kommunikasjon med andre
 • løse praktiske forvaltningsoppgaver knyttet til ressurskartlegging, samfunnsverdier, skogforvaltning og viltforvaltning mm.

Kursene er praktisk rettet, med ferdigheter som viktige læringsmål. Mer informasjon og påmelding på nettsiden til Høgskolen i Innlandet:


Bruk av GIS for offentlig forvaltning i landbruket

 


Produksjon og publisering av digitale utmarkskart

 


Praktisk bruk av GIS i skog- og utmarksnæringer

 

Kontakt

 • Endre H. Hansen

  Prosjektleder, ph.d.

  I permisjon. 

  Telefon: 954 43 705

  E-post: eh@skogkurs.no