Riktig og sikker hogst med motorsag – Ny videoserie på YouTube

På oppdrag fra Skogbrukets HMS-utvalg har Skogkurs laget 8 videoklipp med et sikkerhetsperspektiv på bruk av motorsag. Videoene finner du som egen spilleliste på YouTube.

Videoklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.


Her finner du videoserien:


Spilleliste

 

Serien kvalifiserer ikke til Dokumentert sikkerhetsopplæring som krever kurs med individuell veiledning ute i skogen.

Jon Eivind Vollen, Aktivt Skogbruk-instruktør Stein Ivan Elvelund, Geir Myklestad, Mathis Lunde og Nina Ree-Lindstad hos Skogkurs har bidratt i utviklingen av videoserien. Prosjektet er støttet av Skogbrukets Verdiskapingsfond.

 

Kontakt

  • Jon Eivind Vollen

  • Jon Eivind Vollen

    Informasjons- og utviklingssjef

    Telefon: 952 82 271

    E-post: jev@skogkurs.no