Skogkurs medlem av Norwegian Wood Cluster

 

Skogkurs ble i september tatt opp som medlem i Norwegian Wood Cluster (NWC), en næringsklynge i verdikjeden skog, industri og bygg lokalisert i Innlandet. 

 

NWC er et utvidet samarbeid i verdikjeden skog, industri og bygg som skal utvikles til en internasjonalt ledende næringsklynge for industrielt, bærekraftig trebyggeri. Klyngen ønsker å være en motor i det grønne skiftet, og er bygget på verdiene:

Bærekraft i råvarer, produksjon, produkter og organisering
Samarbeid for økt innovasjon og verdiskapning
Kvalitet i prosesser og resultat

Skogkurs ønsker et tett samarbeid med næringen, og ser på NWC som et viktig nettverk for oss i Innlandet.  Som medlem i NWC ønsker vi å bidra gjennom skogfaglig kunnskap, kommunikasjon og formidling, samt deltagelse i relevante utviklingsprosjekter.    

Driften i klyngen er støttet av Innovasjon Norge og Innlandet fylkeskommune, og består av følgende medlemmer: Glommen Mjøsen Skog AS, Statskog SF, Gausdal Bruvoll SA, Moelven Industrier ASA, Hunton Fiber AS, Forestia AS, Boligpartner AS, Kontur Arkitekter AS, Begna Bruk AS, NTNU Gjøvik, Alvdal Skurlag AS, Norsk Treteknisk Institutt, Høgskolen i Innlandet, Tretorget AS, Norsk Massivtre AS og Sparebank 1 Østlandet i tillegg til Skogkurs.

Skogkurs er stolte over å ta del i denne klyngen, og gleder oss til å se utviklingen av klyngen fremover med et enda tettere samarbeid med de andre medlemmene. 

Kontakt

  • Eva Skagestad

    Administrerende direktør

    Telefon: 971 74 457

    E-post: es@skogkurs.no