Skogkurs utdanner klimarådgivere for skogbruket

Gjennom Landbruksdirektoratet har Skogkurs søkt om og fått midler til å utvikle materiell og kursing av våre instruktører. Aktivt Skogbruk instruktørene skal rådgi skogeiere, andre interesserte som offentlig og privat veiledningstjeneste om skog og klima. 

 

Målsettingen er å øke skogeiernes kunnskap og kompetanse om skogens rolle i klimasammenheng. Dette er det mange som mener mye om, men færre som har mye kunnskap om. Den andre hoveddelen omhandler aktuelle tiltak når et endret klima påvirker skogbehandlingen. Vi må forberede oss på et endret klima med høyere temperatur, mer regn og vind, noe som kan få konsekvenser for skogbehandlingen vår. Regionale forskjeller skal også tas med i vurderingen. Prosjektet skal samle og sette sammen forskningens kunnskap om temaet, inkludert det som blir tilgjengelig i løpet av prosjektperioden. Flere prosjekter som kan ha betydning er på gang. Dette stoffet skal gjøres lett tilgjengelig for skogeiere og andre med interesse for dette.

 

Materiellet blir tilgjengelig gjennom digitale plattformer eller i trykt form. Det skal også utvikles maler og forslag til presentasjoner for bruk i møter, på fagkvelder og andre arenaer. Sist, men ikke minst skal instruktører i Aktivt Skogbruk gjennomgå et opplæringsprogram for gjennomføring av temaet på skogdager og i andre fora.

 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med NIBIO og NMBU, og skal gå over to år.

Kontakt

  • Bjørn Einar Rakstang

    Prosjektleder

    Skogeieropplæring, Internasjonalt arbeid

    Telefon: 913 07 576

    E-post: ber@skogkurs.no