Norwegian Wood Cluster blir Arena-klynge

Skogkurs ble i september tatt opp som medlem i Norwegian Wood Cluster (NWC), en næringsklynge i verdikjeden skog, industri og bygg lokalisert i Innlandet. I dag annonserte distrikts- og digitaliseringsminister, Linda Hofstad Helleland, at NWC blir en del av Norwegian Innovation Clusters(Arena-program). 

 

Arena Programmet

Arena- programmet som ble iverksatt i 2002 er ett nasjonalt klyngeprogram for å styrke lokale næringsklynger. Det at Norwegain Wood Cluster nå blir en del av Arena-programmet er en annerkjennelse av klyngens arbeid og potensialet til medlemmene.  Gjennom programmet vil klyngen få et årlig tilskudd til Innovasjonsdrift, samt faglig oppfølging, og oppkobling på ulike miljøer og muligheter i norsk næringsliv. NWC blir nå en del av en eksklusiv gruppe klynger som har denne støtten fra Innovasjon Norge.

- Dette har vi jobba for lenge, og det er stas at vi nå får denne annerkjennelsen for jobben vi gjør, og det vi som klynge ønsker å skape for våre medlemmer og for samfunnet, sier klyngeleder Knut Skinnes. 

Skinnes legger til at - dette beviser at klyngen, og medlemmene, har et stort potensial og kan stå i front i utviklingen av nye norske og bærekraftige arbeidsplasser. Dette er et viktig moment for hvordan vi skal skape morgendagens løsninger og fremme trenæringen i Innlandet, landet og verden forøvrig.

Gledelige nyheter for Skogkurs

Skogkurs ser det som viktig å gjennom samhandling i klyngen kunne tilby viktige målgrupper som skogeiere, entreprenører/maskinførere og personer med rådgivende roller, kunnskap om verdikjeden samt forståelse for skogens potensial og betydning i Innlandet. Dette er i tråd med en av våre hovedstrategier: Skogkurs skal bidra til at skogbruk får en stadig viktigere rolle i verdiskaping og det grønne skiftet, gjennom kontinuerlig kompetanseutvikling 

Det er også viktig for oss å være tett på nøkkelaktørene i hele verdikjeden for å kunne være oppdatert og til enhver tid tilby rett kompetanse til riktig målgruppe til rett tid, sier administrerende direktør Eva Skagestad. 

 

 

  Les mer om NWC

 

 

  Les mer om Norwegian Innovation Cluster

 

 

Kontakt

  • Eva Skagestad

    Administrerende direktør

    Telefon: 971 74 457

    E-post: es@skogkurs.no