Jan Fromskog nyansatt Skogkurs

Jan Fromskog ny ansatt på Skogkurs

Fromskog skal jobbe som prosjektleder innen GIS og  skogbruksplanlegging med hovedvekt på geografiske informasjons systemer.

- jeg ser spesielt frem mot å jobbe med skogbruket som en helhet, og finner tankegangen om at naturvern, økonomi og skogbruk henger sammen fascinerende, sier Fromskog. 

Jan Fromskog har tidligere jobbet som skogfrøforvalter i Hamar, og hadde flere oppgaver forsyning av planter til planteskoler, foredlingsarbeid og innenfor IT og datasystemer. Fromskog har også en Master i skog fra Tyskland med spesialisering innen skogproduksjon, tresykdommer og multifunksjonelt skogbruk. Gjennom jobben ønsker jeg å kunne anvende min kunnskap, formidle og øke forståelsen for skogbruket i Norge, legger han til. 

Fromskog bor i dag med familien på Moelv, han er interessert i friluftsliv, fiske og driver ett småskogbruk. 

Kontakt

  • Jan Fromskog

  • Jan Fromskog

    Prosjektleder

    GIS, Skogbruksplanlegging

    Telefon: 94865887

    E-post: jf@skogkurs.no