skoglærersamling deltakere 2020

Nettverksamling for skogbrukslærere på Honne og digitalt.

Denne uka deltar lærerer fra naturbruksskolene i Norge på fagsamling som foregår både digitalt og på Honne. Erfaringsutveksling og faglig påfyll for å sikre gode undervisningssituasjoner er særlig i fokus.

Som tidligere år har samlingen tatt for seg ett bredt spekter av problemstillinger, og mye tid har gått med på gjennomgang av nye lærerplaner, samt spesifikke problemstillinger studentene møter innen tynning, tømmerreglement og databehandling. Bransjerekruttering  spesielt med fokus på rekruttering av jenter, er ett tema som bygger videre på  fjorårets samling. 

Teknologi og corona restriksjoner

Skolene har vært godt i gang med å ta i bruk nye og moderne skogsmaskinger, men året 2020 har ført til at nye digitale virkemidler har blitt tatt i bruk. GoPro og Droner i undervisningen har vært nødvendige virkemidler, Problemstillingene og erfaringene rundt fjernundervisning i praktiske fag var sentrale tema. Samlingen har bydd på gode diskusjoner og samtaler om hvordan man best mulig kan bruke digitale verktøy i hverdagen, for å sikre god oppfølging av elevene. 

- Det er viktig å gi en så god undervisning som mulig. Dette er bra for lærere, skolen og elevene, sier Jørn Lileng, Velg Skog. 

Kontakt

  • Mikael Fønhus

    Senior prosjektleder

    Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

    Telefon: 992 87 002

    E-post: mf@skogkurs.no