elg til fagsamling

Fagsamling for kommunale viltforvaltere kjøres digitalt

Fagsamlingen for kommunale viltforvaltere som var planlagt holdt i Stavanger 8. desember blir på grunn av pandemien i stedet holdt som et webinar.

Som en følge av det kan det komme noen endringer i programmet, men vi håper og tror at vi skal få til en bra samling, og god stemning likevel.

 

Program fagsamling kommunale viltforvaltere:

 

10.00-11-30: Fallviltarbeid;

Kommunes ansvar, lover og forskrifter.  (Øyvind Juliussen, Skogkurs)
Ettersøk, trafikk og jakt. (Dagh Bakka, Skogkurs)
Fallviltarbeid i Stavanger. (Vegard Ankarstrand, Stavanger kommune)

 

11.40 -12.30 Kommunal viltforvaltning

Kommunale målsettinger og måloppnåelse (Pål Sindre Svae, Indre Østfold kommune)
Verktøykassen; hva finnes der for å kunne nå målene? (Arve Aarhus, Skogkurs)
Samarbeid mellom kommunene. (Arve Aarhus, Skogkurs)


12.40 – 13.30

Revidering av viltloven, kommunale innspill. (Skogkurs)
Kjøtt- og avfallshåndtering (i forbindelse med fallviltarbeid) (Arve Aarhus, Skogkurs)
Spørsmål? Og eventuelt?

 

 

Kontakt

  • Øyvind Juliussen

    Senior prosjektleder

    Ansvarlig for Vilt og utmarksnæring

    Telefon: 400 21 266

    E-post: oj@skogkurs.no