Diameterspredning og korttømmerhåndtering som kostnadsdrivere

I prosjektet «Diameterspredning og korttømmerhåndtering som kostnadsdrivere av skogsdrifter» har Skogkurs, MEF Skog og NIBIO i samarbeid med Skogeierforbundet og NORSKOG, sett på betydningen av to ulike kostnadsdrivere. For den ene av dem har vi utviklet en kalkulator. 

NIBIO har i prosjektet samlet inn produksjonsdatafiler fra en del drifter og analysert disse. Større data fra praktisk drift har derimot vist seg å være vanskelige å samle inn. I stedet har NIBIO simulert hogstmaskin- og lassbæreredata i en foreløpig studie av hvordan diameterspredning og korttømmerhåndtering kan påvirke tidsforbruk og produktivitet for henholdsvis hogstmaskin og lassbærer. 

Prosjektet er finansiert med støtte fra Skogbrukets verdiskapingsfond.
 

 Les mer om prosjektet og last ned kalkulator her.

 

 

Kontakt

  • Mikael Fønhus

    Senior prosjektleder

    Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

    Telefon: 992 87 002

    E-post: mf@skogkurs.no