Nasjonale tiltak

Forbud mot deltakere på tvers av kommuner fører til avlyste kurs

De nye restriksjonene fra Regjerningen som tro i kraft 20.1, inneholder en bestemmelse om at arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner.

Fra Helse- og omsorgsdepartementets plakat.

Dette gjør det vanskelig for oss å gjennomføre planlagte fysiske kurs og arrangementer, og vi har derfor blitt nødt til å utsette eller avlyse mange av dem.

Unntaket er: «Arrangement kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for personer som deltar på kurs som krever fysisk nærhet i kortere perioder og er nødvendig for sertifisering eller godkjenning av yrkesutøvelse». Dette presiseres i Covid-19-forskriften, § 13 c, punkt h.

Det betyr at vi f.eks. kan gjennomføre dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av motorsag.

Vi følger utviklingen nøye og kommer tilbake med oppdatert informasjon når det foreligger.

 


Informasjon på Helsedirektoratets sider

 

 

 

 

Kontakt

  • Eva Skagestad

    Administrerende direktør

    Telefon: 971 74 457

    E-post: es@skogkurs.no