Skoggjødsling – et meget lønnsomt klimatiltak

Med bruk av skogfond og klimatilskudd er gjødsling av skog et av de mest lønnsomme tiltakene skogeier kan gjennomføre. Fra 2021 er også områder grensende til Oslofjorden igjen inne i ordningen med klimatilskudd etter at de tidligere nådde taket for areal i forrige beregningsperiode.

Gjødsling av skog løftes fram som en av de mest kostnadseffektive metodene for økt karbon binding. Samtidig gir tiltaket økt vekst og god lønnsomhet for skogeier. Gjødsling kan imidlertid også ha negative effekter dersom det gjødsles på feil arealer. Det er derfor stilt en rekke krav om vegetasjonstyper, boniteter mv. for å redusere risikoen for negative miljøpåvirkninger.

Tiden er inne for bestilling av gjødsling for sesongen 2021 og de ulike aktørene i markedet har startet planleggingen for kommende sesong!

 

Mer om gjødsling av skog finner du på Kunnskapsskogen 

 

 Yara har også en informativ side om gjødsling av skog  

 

 

 

 

Kontakt

  • Bjørn Helge Bjørnstad

    Prosjektkoordinator

    Skogøkonomi, ansvarlig for Aktivt Skogbruk

    Telefon: 905 05 874

    E-post: bhb@skogkurs.no