Integrert plantevern i skog – nytt kurs og tema på Kunnskapsskogen

Skogkurs har utviklet et kurs i integrert plantevern for Aktivt Skogbruk. For å få tilfredsstillende foryngelse kan det særlig på frodige marker være nødvendig å bruke plantevernmidler, men tiltakene skal planlegges godt og benytte metoder som minimerer bruken mest mulig.  

Alle som bruker kjemiske yrkespreparater i skogbehandlingen skal følge forskrift om plantevernmidler og kjenne prinsippene om integrert plantevern. Kurset gir kunnskap om hvordan dette kan gjøres i skogbruket på en økonomisk og rasjonell måte. Og med godt resultatet for framtidsskogen. 

Gjennom arbeidet med kurset er det sett på rasjonelle og målrettede metoder med bruk av riktige redskaper i foryngelses- og ungskogpleiefasen. Vi har også sett på metoder for å kontrollere to uønskede fremmedarter, rødhyll og kjempespringfrø, som utgjør et økende problem for skogbruket. Det er utarbeidet tre informasjonsfoldere om temaet i Skogkurs sin Resymé-serie. 

Kurset er for utøvere som har eller tenker å ta sertifiseringskurs for bruk av plantevernmidler, men det er ikke krav om sertifiseringsbevis for å ta kurset. 

 

 Les mer og meld deg på kurs her 

 

 

 Les mer om integrert plantevern på Kunnskapsskogen.

 

 

Kontakt

  • Bjørn Einar Rakstang

    Prosjektleder

    Skogeieropplæring, Internasjonalt arbeid

    Telefon: 913 07 576

    E-post: ber@skogkurs.no