Skogbruk, en arbeidsplass for alle?

 

En framtidsrettet næring er nødt til å hente dyktige medarbeidere fra 100 % av befolkningen for å være konkurransedyktig. Per i dag gjør ikke skognæringen det. Prosjektet  «Skogbruk, en arbeidsplass for alle?" er et samarbeid mellom Glommen Mjøsen Skog, Skogkurs, Kvinner i Skogbruket, Velg Skog, NMBU og Høgskolen i Innlandet og handler om kvinners, men også menns trivsel i skogbruket. Prosjektet skal i tillegg forsøke å finne ut hvorfor kvinner med høyere skogutdanning ikke velger å jobbe i skognæringen eller slutter i bransjen.

Siden 80-90-tallet har andelen kvinner som gjennomfører høyere utdanning stått nærmest på stedet hvil, på mellom 15-20 %, selv om det hele tiden har vært snakket mye om at skogbruket trenger flere kvinner. Etter endt utdanning velger en andel av disse seg ut av næringen, så andelen blir enda lavere. -Hvor stor andel er egentlig dette, og hvorfor forsvinner noen mens andre blir?

Målet med prosjektet er å få kunnskap om andelen menn og kvinner med høyere utdanning i skogbruk som slutter i skognæringen og årsaker til at de slutter. Prosjektet skal også finne ut om hvordan tiltak som nettverk og mentorer kan bidra til at kvinner trives og blir i næringen. Gjennom et samarbeid med Forsvaret skal prosjektet se på hva de har gjort for å lykkes med å øke andelen kvinnelige soldater, og bedre trivselen for kvinner i Forsvaret.

Skogbruket trenger kvinner til alle nivå av skogbruket, også som fagarbeidere og praktiske utøvere. Dette prosjektet er avgrenset til å omhandle høyere utdanning, men parallelt gjennomføres flere andre prosjekter med fokus på mer praktisk yrkesretninger, blant annet gjennom Interreg-prosjektet «Skogsjobb i grenseland», og aktiviteten i Velg Skog.

Bildet viser Hanne Kathrine Sjølie, førsteamanuensis på Institutt for skog- og utmarksfag ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, HiNN avd. Evenstad, som er prosjektleder for prosjektet. Foto: HINN.

 

Les mer på nettsiden til Høgskolen i Innlandet.

 

Les mer på nettsiden til Glommen Mjøsen Skog

 

Prosjektet var innslag på NRK P1, hør innslaget

 

Prosjektet var innslag på NRK Dagsrevyen, se innslaget (etter 31 minutter)

 

Kontakt

  • Eva Skagestad

    Administrerende direktør

    Telefon: 971 74 457

    E-post: es@skogkurs.no