Rogalandsskogbruket med målrettet bruk av webinarer

Kva skal til for få ein boost om farvaltingen av skogen din spør Statsforvalteren i Rogaland?
Kva skal til for å få best mogleg skogproduksjon, klimagevinst og økonomi på skogeigedomen?

Gjennom fire korte kveldswebinarer som gir skogeier faglig påfyll setter Statsforvalteren i Rogaland aktuelle temaer på dagsorden:

 • Skogfond
 • Planting
 • Ungskogpleie
 • Praktisk bruk av skogbruksplanen på din eigedom.

De tre første av disse webinarene gjennomføres av Skogkurs. Med om lag 60 deltagere på hver av de to første arrangementene viser det seg at korte fagseminarer skaper engasjement og deltagelse også fra personer du sjelden ser på et tradisjonelt kurs eller en fagdag!

 

Eig du skog? Få ein fagleg boost om forvalting av skogen din.
Statsforvaltaren i Rogaland

 

 

Kontakt

 • Bjørn Helge Bjørnstad

  Prosjektkoordinator

  Skogøkonomi, ansvarlig for Aktivt Skogbruk

  Telefon: 905 05 874

  E-post: bhb@skogkurs.no