Mis med NiN

MiS med NiN - kurs for feltkartleggere

Dette kurset i regi av Landbruksdirektoratet, er beregnet på alle som skal ut i felt og registrere livsmiljøer i skog (MiS-kartlegge). Del 1 er nettbasert, og gjennomføres i eget tempo av den enkelte deltaker. Del 2 er på Honne Hotell og Konferansesenter 26.-27. mai.

Skogbrukets metode for registrering av livsmiljøer i skog, Miljøregistrering i skog (MiS), er revidert, og siden 2017 utgjør NiN (Natur i Norge) en del av metodikken. Kurset gir en innføring i NiN, med vekt på det som er relevant skog, og NiN som en del av metodikken i MiS. Demonstrasjoner og øvelser i felt utgjøre en viktig del av kurset. Formålet er at deltakere etter endt kurs skal være i stand til å kartlegge MiS-livsmiljøer etter NiN. 

Kursholdere fra Landbruksdirektoratet, Naturhistorisk museum (UiO) og Skogkurs.


Les mer og meld deg på kurset her 

 


Les mer om Miljøregistrering i skog (MiS) på Kunnskapsskogen

 

 

Kontakt

 • Anna Lena Albertsen

  Senior prosjektleder

  Lære med skogen

  PEFC Norsk Skogstandard

  MiS med NiN

  Telefon: 971 65 634

  E-post: ala@skogkurs.no