Skogsveikurs i april

Har du en landbruksvei eller har planer om å bygge en? En vei er en langsiktig investering, og kanskje den mest kostbare innenfor skogbruket. Å gjøre en god jobb i planlegging og ikke minst utførelse er ekstremt viktig for veiens funksjonalitet, levetid og kommende vedlikehold. Etter påska avholder vi 3 ulike skogsvei-kurs:

1: Skogsveibygging - del 1. – Et kurs for entreprenører og skogeiere som skal bygge vei, samt andre interessere. Vi prøver å sette opp to kurs:

2: Veiøkonomikurs – denne gangen er kurset er satt opp for veiplanleggere. Faller du utenfor målgruppen, men vil ta dette kurset? Ta kontakt. Ved stor nok etterspørsel setter vi opp kurs på kort varsel.

3: Veiorganisering – et kurs for veilag eller kommende veilag. God organisering er fundamentet for god drift av skogsvei.

Kontakt

  • Martin Bråthen

  • Martin Bråthen

    Prosjektleder

    Driftsteknikk og infrastruktur

    Telefon: 976 11 916

    E-post: mb@skogkurs.no