Ønsker du å bli en av skogbrukets veiplanleggere?

En godkjent veiplanlegger er skolert og lært opp til å planlegge, følge opp og være ressursperson rundt spørsmål om landbruksveier/skogsveier. Mange kommuner stiller krav om bruk av godkjent veiplanlegger ved bygging av landbruksveier. Nå ønsker vi å kurse flere til å få stempelet som godkjent veiplanlegger. Er dette noe for deg? Ta kontakt! 

Påmelding
Påmelding skjer ved å sende e-post til even@skogkurs.no, sammen med utfylt lenke du dere besvarer et skjema om utdanning og arbeidserfaring før fredag 30. april 2021.  

Det vil bli stilt krav til kompetanse for å sikre at du har nødvendige forkunnskaper og erfaringer.
Dette er en utdanning for de som ønsker å drive med veiplanlegging mer eller mindre på heltid etter endt kursforløp.     

Pris
Pris vil variere noe fra deltager til deltager, spesielt rundt kostnader for bruk av nødvendig programvare. I utgangspunktet vil kurset ha en egenandel på 30 000 kr + ca. 35 000 kr for programvare (Softree/Gemeni/Civil-3D). Øvrige kostnader som overnatting, reise osv. som påløper i kursperioden kommer i tillegg.

Du må minst beregne 15 dager til kursdeltagelse, 10-15 dager med arbeid med veiplanleggings-oppgave og noen dager med reising. I tillegg forventes/kreves det deltagelse på veiplanleggersamlinger, deltagelse på nødvendige kurs for å holde det faglige nivået oppe og årlig deltagelse på Fagsamling vei. 

Oppstart
Kurset vil starte mandag 31.mai med en intro og presentasjon av involverte, mens første modul gjennomføres som webinar i uke 23 og modul 2 med fysisk oppmøte på Biri i uke 24. Gjennomføring av modul 3-5 kommer vi tilbake til.   

 

Ta kontakt for å få en fyldigere beskrivelse av kurset og program, og evt. ring for andre spørsmål 

 

Kontakt

  • Even Hoffart

  • Even Hoffart

    Prosjektleder

     Driftsteknikk, infrastruktur

    Telefon: 918 52 272

    E-post: even@skogkurs.no