Viser forsiden

Planting og såing av furu – ny Skogkurs veileder

Interessen for å forynge furu gjennom planting og såing er økende. Dette har sammenheng med at vi i dag har arealer bestokket med gran som med fordel kunne vært furu.

På områder med mye rotråte i gran kan et omløp med furu være et godt tiltak. I et endret klima med både nye og mer aggressive skadegjørere, mer vind og økt nedbør og temperatur i perioder, kan etablering av barblandingsskog være med å redusere risiko.

I tillegg har vi i deler av landet mulighet til å bruke foredlet frømateriale av furu som vi ikke har hatt før. Det er verdt å merke seg at Skogfrøverket har startet et foredlingsprogram for furu for hele landet, og er i full gang med arbeidet. 

Veilederen er på 20 sider og beskriver hvorfor kulturforyngelse av furu kan være et godt alternativ til naturlig foryngelse, og på hvilke marktyper det er aktuelt. Den prøver også å beskrive fordeler utover den rene volumproduksjonen.


Planting og såing av furu - Skogkurs veilederFilm om planting og såing av furu:

 

Kontakt

 • Trygve Øvergård

  Senior prosjektleder

  Skogskjøtsel

  Norsk PEFC Skogstandard

  Telefon: 952 24 019

  E-post: to@skogkurs.no