Ny kalkulator - lønn deg selv med skogfond!

Denne Excel-kalkulatoren viser hvordan du kan «lønne» deg selv med skogfond.

 Last ned kalkulatoren

 

Når du gjør investeringer i egen skog, slik som planting, ungskogpleie eller veivedlikehold, gjør skattefordelen det lønnsomt å dekke eget arbeid med skogfond.

Hvis arbeidet ligger innenfor reglene for hva skogfond kan brukes til, er det lurt å lønne seg selv eller familiemedlemmer på denne måten. Forutsetningen er likevel at dere har kunnskap og kompetanse nok til å gjøre jobben! 

Kontakt

  • Mikael Fønhus

    Senior prosjektleder

    Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

    Telefon: 992 87 002

    E-post: mf@skogkurs.no