Fremmedartene inntar skogen

Nå livner det til i skogen igjen, og mange steder dukker det opp vekster som ikke har vært så vanlige i skogen inntil nylig. Fremmedartene Rødhyll (Sambucus racemosa) og Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera) er to av dem.

Ikke lett å få opp foryngelsen i denne jungelen av rødhyll. Instruktør i Aktivt Skogbruk: Kjell Arne Rosseland.

Begge plantene er rømlinger fra hager og parker. Det finnes flere problematiske fremmedarter enn disse, men dette er to arter som sprer seg svært lett og som etter hvert har blitt et stort problem for foryngelsen i skogen mange steder. Begge artene har evnen til å fullstendig ta over foryngelsesfelter, og gjøre det svært vanskelig og kostbart å få opp en tilfredsstillende foryngelse. Særlig er rødhyll et problem stadig i flere deler av landet.

Det er fortsatt mange steder i landet hvor disse plantene er helt ukjente for skogbruket, men siden de sprer seg fort kan de bli et problem nærmest før du aner det! Og dette er noe av utfordringen med dem: siden de ikke er så godt kjent blir de lett oversett når de begynner å etablere seg i skogen. Og etter få år er de plutselig blitt et massivt problem på grunn av svært god ungdomsvekst i tette oppslag som gir meget dårlige forhold for foryngelsen. Derfor er det viktig å være føre var, og gjøre tiltak så snart de viser seg. Hvis man venter for lenge blir det fort et helt annet og kostbart arbeid.

Skogkurs tilbyr kurs i integrert plantevern i skog, med særlig fokus på disse og lignende problemarter.


Her kan du lese mer om måter å bekjempe problemet på:


 Rødhyll - Skogkurs Resyme

 


Kjempespringfrø - Skogkurs Resyme

 


Integrert plantevern i skog - Kunnskapsskogen

 


 

Kontakt

  • Bjørn Einar Rakstang

    Prosjektleder

    Skogeieropplæring, Internasjonalt arbeid

    Telefon: 913 07 576

    E-post: ber@skogkurs.no