Organizer

Gjødsling av skog – webinar – 3. juni kl. 19.00

Det siste av fem gratis-webinarer fra Skogkurs våren/forsommeren 2021 blir arrangert torsdag 03.06 kl. 19.00.


Meld deg på her!


Gjødsling er det mest lønnsomme du kan gjøre i skogen; - under forutsetning at forholdene ligger til rette for det. Dessuten er det et av de få tiltakene der du både kan investere og høste gevinsten i din eierperiode!

Aktuelle tema:

Biologi og klimaeffekt - Bjørn Helge Bjørnstad, Skogkurs
Hva kan vi forvente av tilvekstøkning? - Håvard Bjørgen, Yara
Økonomi og lønnsomhet - Mikael Fønhus, Skogkurs

Webinaret er gratis avgrenset i tid til 1 time – og gjennomføres fra kl 19.00 til 20.00.
NB! Påmeldingen stenger kl 15.00 på webinardagen 03.06.

 

Kontakt

  • Bjørn Helge Bjørnstad

    Prosjektkoordinator

    Skogøkonomi, ansvarlig for Aktivt Skogbruk

    Telefon: 905 05 874

    E-post: bhb@skogkurs.no