Maskinfører med beredskapspakke

SKOGSKOLEN med skogbrannkurs for entreprenører og maskinførere

Skogkurs har i samarbeid med Skogbrand utviklet nettkurset som nå er tilgjengelig på SKOGSKOLEN - skognæringens fellessatsning på e-læring.

Kurset er utarbeidet for at skogsentreprenører og maskinførere kan drive trygg maskinell skogsdrift og markberedning også i skogbrannsesongen.

Innholdet er delt i tre kapitler:

 • Skogbrannteori
 • Unngå skogbrann - forebygging og beredskap
 • Ved skogbrann

Gjennom kurset blir deltakeren kjent med stoffet i form av tekst, bilder, enkle animasjoner, videoer og interaktive nettforelesninger. Hvert kapittel avrundes med øvingsoppgaver - og til slutt en avslutningsoppgave som ved bestått kvalifiserer til kursbevis. Antatt tid på å gjennomføre kurset er omlag 2 timer.

Organisasjonene bak SKOGSKOLEN: Allskog, AT Skog, Glommen Mjøsen Skog, Norskog, Statskog, Viken Skog og Skogkurs kan tildele kurset til sine entreprenører og maskinførere. De som ikke har denne tilknytningen, kan kjøpe kurset for kr. 250 fra SKOGSKOLENs nettside.
 


SKOGSKOLEN


 

Kontakt

 • Jon Eivind Vollen

 • Jon Eivind Vollen

  Informasjons- og utviklingssjef

  Telefon: 952 82 271

  E-post: jev@skogkurs.no